PDF Info Sectie - FlightCheck® Gebruikershandleiding - 2024

Schepper | |

Toont de applicatie die de . heeft gemaakt PDF

Producent | |

Toont de producent van de PDF. In sommige gevallen is de Producent dezelfde als de Maker, in andere gevallen is de Producent anders dan de Maker. Bijvoorbeeld, PDFs die vanuit InDesign zijn gemaakt, tonen meestal een andere maker en producent, waarbij als PDFs geproduceerd door Quark tonen dezelfde Creator en Producer.

ICC profiel | |

Toont de naam van een documentniveau ICC Profiel als het is gedetecteerd, anders wordt N.v.t. weergegeven

Titel | |

Toont de titel van de PDF. De Titel kan anders zijn dan de Naam. De titel is een metagegevensveld dat kan worden gewijzigd.

Versie | |

Geeft de versie van de . weer PDF. Bijvoorbeeld 1.3 of 1.4

PDF/X-versie | |

Geeft de PDF/X-versie als deze wordt gedetecteerd. Bijvoorbeeld - PDF/X-3:2002. Als het bestand niet a PDF/X-bestand zal dit N.v.t. weergeven.

PDF/X-conformiteit | |

Geeft de nalevingsversie weer van PDF/X indien gedetecteerd. U kunt bijvoorbeeld een bestand hebben dat: PDF/X-1:2001 als de PDF/X-versie, met een PDF/X Nalevingsveld ingesteld op PDF/X-1a:2001

getagd | |

Indien de PDF tags bevat, wordt “Ja” weergegeven, anders wordt “Nee” weergegeven

Snelle webweergave | |

Indien de PDF is ingesteld voor Fast Webview, wordt hier "Ja" weergegeven, anders wordt "Nee" weergegeven

Heeft handtekeningen | |

Indien de PDF is ondertekend, wordt hier "Ja" weergegeven, anders voor niet-ondertekend PDF's dit zal "Nee" weergeven.

Mediabox | |

Als er een MediaBox is ingesteld voor de PDF, dit geeft "Ja" weer, anders wordt "Nee" weergegeven

Kunstdoos | |

Als er een ArtBox is ingesteld voor de PDF, dit geeft "Ja" weer, anders wordt "Nee" weergegeven

Gewasbox | |

Als er een CropBox is ingesteld voor de PDF, dit geeft "Ja" weer, anders wordt "Nee" weergegeven

Bloeddoos | |

Als er een BleedBox is ingesteld voor de PDF, dit geeft "Ja" weer, anders wordt "Nee" weergegeven

Feedback

Was dit nuttig?

Ja Nee
Je gaf aan dat dit onderwerp niet nuttig voor je was...
Zou je alsjeblieft een reactie kunnen achterlaten waarin je ons vertelt waarom? Bedankt!
Bedankt voor uw feedback.

Plaats uw reactie op dit onderwerp.

Post Commentaar

Blijf verbonden!

NIEUWSBRIEF
Sluiten