Markzware License Agreement EULA / End User License Agreement licentie

Licentieovereenkomst

End User License Agreement

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN "U" OF "DE KLANT" (hierna te noemen "LICENTIEHOUDER") EN MARKZWARE (DE "LICENTIEGEVER").

Lees de bepalingen en voorwaarden van deze Markzware Licentieovereenkomst zorgvuldig door voordat u het installatieproces en het gebruik van de Software voltooit. HET PROGRAMMA WORDT DOOR MARKZWARE COPYRIGHTED EN LICENTIE (NIET VERKOCHT) AAN U, VOOR GEBRUIK ALLEEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, EN MARKZWARE BEHOUDT ELK RECHT DAT NIET UITDRUKKELIJK AAN U IS TOEGEKEND. DOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE PROGRAMMA OF HET PAKKET TE OPENEN HET PROGRAMMA, gaat u akkoord met EN AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE OVEREENKOMST. Als u niet bereid bent om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst van Markzware, dient u dit onmiddellijk te doen terugkeer het softwareprogramma niet geïnstalleerd of het pakket in niet-geopende vorm, en je zult een volledige ontvangen terugbetalen van je geld. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VERTEGENWOORDIGT DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET PROGRAMMA TUSSEN U, DE LICENTIEHOUDER EN MARKZWARE, DE LICENTIEGEVER, EN HET VERVANGT ELK VOORRECHT VOORSTEL, VERTEGENWOORDIGING OF BEGRIP TUSSEN PARTIJEN.

1. Licentie. ? Deze licentie is het de ene gebruiker naar een exemplaar van de te gebruiken software op een enkele computer, onder één besturingssysteem, tegelijkertijd. Om de Software te "gebruiken" betekent dat de Software ofwel in het tijdelijke geheugen (dwz RAM) van een computer is geladen of in het permanente geheugen van een computer is geïnstalleerd. (dat wil zeggen, harde schijf, cd-rom, enz.) U mag de software installeren op een gemeenschappelijk opslagapparaat dat door meerdere computers wordt gedeeld, op voorwaarde dat u geen gebruikers en computers meer hebt die toegang hebben tot het algemene opslagapparaat dan het aantal gelicentieerde exemplaren van de software. Aanvullende licenties zijn nodig voor één exemplaar van de software die is opgeslagen op het algemene opslagapparaat en toegankelijk is voor meerdere gebruikers van computers. Markzware Software-applicaties maken gebruik van op internet gebaseerde activering en registratie. Dergelijke Software vereist dat de gebruiker een internetverbinding heeft en dat de Software kan communiceren met de Licentieserver via standaard internetpoorten om de Software te activeren; anders moet de gebruiker over een mechanisme beschikken waarmee alle gelijktijdige gebruikers of computers worden vergrendeld die groter zijn dan het aantal gelicentieerde exemplaren van de software. De Licentiehouder zal niet het recht hebben: (I) aan de gelicentieerde software in te zetten op een manier die dient te ondersteunen of versterken van een dienst op basis van business model, waaronder, maar niet beperkt tot e-commerce-diensten, web hosting, digital asset management, samenwerking van meerdere derden, veilingen, het converteren van bestanden, workflow-en contact management, (ii) om de functie van de Software als een dienst op een manier te bieden, of (iii) om de gelicentieerde software op de wijze van een application service provider, of software inzetten as a Service (SaaS)-provider of anderszins toegang tot of gebruik van de Software op een prive-of openbare netwerk.

Installatie. De gebruiker installeert de software voor de eerste keer en vraagt ​​daarom om het "activeringsproces". "Activeringsproces" betekent dat de geïnstalleerde Software contact zal opnemen met de Licentieserver om een ​​activerings-token (gedownloade bestand geplaatst op de computer van de gebruiker) te valideren en terug te sturen met een scherm om de gebruiker te informeren dat het product is geactiveerd.

Registratie. Het registratiescherm verschijnt na het activeringsproces. Registratie is niet vereist om de software te activeren, maar moet wel in aanmerking komen voor upgrade-geschiktheid en om technische ondersteuning te krijgen.

Enterprise-licentie. De Software vereist een activeringstoken voor de Enterprise-licentie (niet gedownload van de licentieserver). De Licentienemer moet aan de Licentiegever het aantal gebruikers melden dat de Software op hun computers heeft geactiveerd. De Enterprise-licentie heeft een duur die vereist dat de licentiehouder wordt verlengd vóór de vervaldatum. De Enterprise-licentie is anderszins onderworpen aan alle andere bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

Abonnementsoftware. Voor op abonnementsbasis beschikbare Software mag de Klant de Abonnementsoftware alleen installeren en gebruiken op het toegestane aantal compatibele computers gedurende de licentietermijn. Als de Abonnementssoftware niet binnen 90 dagen na aankoop is geactiveerd, wordt de Software uitgeschakeld. Na afloop van de abonnementsperiode wordt de licentie inactief. De Klant moet vóór de vervaldatum een ​​verlenging van de betaling verrichten om de bestaande licentie te verlengen voor een extra abonnementsperiode. Neem contact op met Markzware technische ondersteuning voor problemen met licentie-activering.

Dual Platform-software. De software is gelicentieerd voor gebruik op een specifiek besturingssysteemplatform. De klant moet een afzonderlijke licentie aanschaffen voor gebruik van de software op elk besturingssysteemplatform. Als de klant bijvoorbeeld de software wil installeren op zowel de besturingssystemen van Mac OS en Windows op een apparaat dat beide platformen gebruikt, moet de klant eerst twee afzonderlijke licenties voor de software kopen. Dit geldt ook als twee versies van de software, elk ontworpen voor een ander besturingssysteemplatform, op dezelfde media aan de klant worden geleverd.

Monitor. U gaat ermee akkoord dat Markzware op elk moment uw gebruik van de Software kan controleren op naleving van deze voorwaarden. In het geval dat dergelijk toezicht enig gebruik van de Software onthult dat niet volledig voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Markzware dat doen blacklist deze licentie. "Zwarte lijst" betekent dat deze licentiehouder updates, upgrades en technische ondersteuning wordt geweigerd.

Kopiëren voor back-up. U mag één exemplaar van de Software in machineleesbare vorm maken, uitsluitend voor back-updoeleinden. De software wordt beschermd door auteursrecht. . As an express condition of this License, you must reproduce on each copy the Markzware Als een uitdrukkelijke voorwaarde van deze licentie, moet u Op elke kopie van de Markzware Copyright Notice en alle andere eigendomsinformatie op het origineel exemplaar is verstrekt door Markzware.

Verhuur / huurverbod. U mag de Software niet verhuren, leasen of uitlenen.

Overdracht. U mag permanent al uw rechten onder deze Licentie overdragen aan een andere partij door alle exemplaren van de Software met een licentie onder deze Licentie te verstrekken, samen met een kopie van deze Licentie en al het schriftelijke materiaal dat de Software vergezelt, op voorwaarde dat u en de andere partij zich beiden opnieuw registreren de Software door een Overdracht van softwarelicentie-aanvraag te ondertekenen en te mailen naar Markzware.

Upgrades en updates. Als de software wordt beschreven als een "upgrade" of "update", moet u een licentie hebben om een ​​product te gebruiken dat door Markzware is geïdentificeerd als in aanmerking komend voor de upgrade om de software te kunnen gebruiken. Software met het label "upgrade" of "update" vervangt en / of vult het product aan dat de basis vormde voor uw geschiktheid voor de upgrade. U mag het resulterende geüpgradede product alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. Als de Software een upgrade of update is van een component van een bundel softwareprogramma's die u in licentie hebt gegeven als een enkel product, mag de Software alleen worden gebruikt en overgedragen als onderdeel van dat ene productpakket en mag deze niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan een computer. Als een "upgrade" of "update" een bestaande gelicentieerde versie van de Software volledig (een volledige installatie) vervangt, mag u beide versies van de Software niet gebruiken en mag u ze ook niet afzonderlijk overdragen.

Externe functies. Bepaalde Markzware softwaretoepassingen kunnen toegang bieden tot websites van Markzware of 3rd, weblogs (blogs) of andere externe diensten (gezamenlijk "Netwerken"). Het gebruik van dergelijke services en het plaatsen van inhoud daarop, wordt door Markzware voor het gemak aangeboden en is naar eigen goeddunken en risico's. Markzware aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onderbreking of verwijdering of opschorting van service of verlies van door gebruikers geposte gegevens of gebruikerscontent op netwerken. "Gebruikersinhoud" betekent door de gebruiker geposte inhoud of informatie van elk type of medium, inclusief maar niet beperkt tot: brieven, e-mails of andere berichten; andere vormen van communicatie via een Markzware of 3rd partij Netwerk; persoonlijke gebruikersinformatie; bestuursposten; lezer beoordelingen; blogs, inhoudsbeoordelingen, gegevens, notities en getuigenissen; stemmen stemmen; afbeeldingen; audio- of videobestanden; en software; al dan niet afgeleid door het gebruik van de Software of andere diensten van een Markzware of 3rd partij Netwerk. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelfstandig een back-up te maken van zijn gebruikerscontent om dergelijke verliezen te verzekeren.

Geen goedkeuring van gebruikerscontent. U bent als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikerscontent die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt op of via het gebruik van de Software, een Markzware Netwerk of een 3rd Partijnetwerk (gezamenlijk "Posten"). U erkent en gaat ermee akkoord dat Markzware geen Gebruikerscontent ondersteunt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor Gebruikerscontent, ook al kan het onwettig zijn, intimiderend, lasterlijk, privacy binnenvallen, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend , of mogelijk inbreuk maken op Markzware intellectueel eigendom or the intellectual property or other rights of another. of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een ander. You acknowledge that Markzware does not pre-screen User Content, and has no obligation to do so, but that Markzware and its designees will have the right (but not the obligation) in their sole discretion to refuse, edit, move or remove any User Content that is Posted on or through any Markzware Network. U erkent dat Markzware niet pre-screen Gebruikersinhoud, en heeft geen verplichting om dit te doen, maar dat Markzware en haar daartoe aangewezen het recht (maar niet de plicht) hebben in hun eigen goeddunken te weigeren, te bewerken, verplaatsen of verwijderen Gebruiker Inhoud die wordt geplaatst op of via een Markzware Network. Owners of 3rd party Networks may assert similar rights with respect to online properties under their aegis. Eigenaren van XNUMXrd partij Networks kan doen gelden soortgelijke rechten met betrekking tot online eigenschappen onder hun auspiciën.

Door gebruiker gemaakte inhoud. De Software kan u toestaan ​​om inhoud te creëren. In ruil voor gebruik van de Software, en voor zover uw bijdragen door gebruik van de Software aanleiding geven tot enig auteursrechtelijk belang, verleent u hierbij Licentiegever een exclusief, eeuwig, onherroepelijk, volledig overdraagbaar en sublicentieerbaar wereldwijd recht en licentie voor gebruik uw bijdragen op enigerlei wijze en voor welk doel dan ook in verband met de Software en aanverwante goederen en diensten, inclusief de rechten om het publiek te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, aan te passen, weer te geven, te publiceren, uit te zenden, te verzenden of anderszins aan anderen te communiceren door betekent of het nu bekend of onbekend is en verspreid uw bijdragen zonder enige kennisgeving of enige vorm van schadevergoeding aan u, ongeacht de duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten door toepasselijke wetgeving en internationale conventies. U doet hierbij afstand van alle morele rechten van vaderschap, publicatie, reputatie of attributie met betrekking tot het gebruik en genot van dergelijke activa door de Licentiegever in verband met de Software en gerelateerde goederen en diensten onder toepasselijk recht. Deze licentieverlening aan de Licentiegever en het bovenstaande afzien van eventuele toepasselijke morele rechten, blijven van kracht na elke beëindiging van deze Licentie.

Not for Resale (NFR) en evaluatiekopieën. Software die u wordt aangeboden op basis van evaluatie, promotie of "niet voor wederverkoop", mag alleen worden gebruikt voor test-, evaluatie- of demonstratiedoeleinden en mag niet worden gebruikt in de handel, worden doorverkocht of overgedragen aan een andere partij.

Demo Software. Demo's hebben een bepaalde duur die begint op het moment van aankoop, niet op activering. Het activeringsproces is vereist om de demosoftware op te starten.

2. Beperkingen.? De Software handelsgeheimen in zijn menselijk waarneembare vorm en, om hen te beschermen, mag u niet reverse engineeren, decompileren, demonteren of DE SOFTWARE anderszins omzetten in elk menselijk waarneembare vorm. U MAG niet wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, uitlenen, VERKOPEN VOOR WINST, of afgeleide werken BASIS VAN DE SOFTWARE OF EEN DEEL ERVAN. U MAG GEEN TOEGANG TOT DE SOFTWARE DOOR EEN EXTERNE OF ANDERE MIDDELEN INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT INTERNET PROTOCOL, en virtuele particuliere netwerken NOR AUTOMATISEREN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR HET GEBRUIK VAN DERDE MIDDEL OF OP EEN ANDERE WIJZE Behoudens het hierin bepaalde OF VOORZIEN DOOR ANDERE LICENTIEVERLENER PRODUCTEN OF VAN PRIOR, schriftelijke overeenkomst met LICENTIEVERLENER. U MAG DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN OM DERDE PARTIJ OF ANDERE PRODUCTEN IN EEN WIJZE WAAROP DE LICENTIE-OVEREENKOMST (S) VAN DEZE PRODUKTEN zou overtreden automatiseren.

3. Beëindiging.? Deze Licentieovereenkomst is van kracht bij het installeren van de Software verkregen langs elektronische weg of het openen van het pakket en blijven totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze licentie overeenkomst te allen tijde beëindigen door het schrappen van de activatie URL en alle kopieën van de software, en het informeren van de Licentiegever van dergelijke. Licentiegever kan deze Licentieovereenkomst op de schending door u van een termijn hiervan te beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging door Licentiegever, gaat u akkoord met de activatie URL verwijderen en alle kopieën in verband met de Software-programma.

4. Exporteren wet Assurances.? Je gaat ermee akkoord dat noch de Software, noch enige directe producten hiervan wordt of zal worden verzonden, overgedragen of wederuitgevoerd, direct of indirect, in elk land verboden door de United States Export Administration Act en de regels daaronder of zullen worden gebruikt voor enig doel verboden door de wet.

5. Garantiebeperking, Beperking van verhaal en schadeloosstelling.? U DAT DE SOFTWARE NIET KAN voldoen aan al uw eisen voldoet of vrij van gebreken. MARKZWARE garandeert dat de media waarop de software wordt opgeslagen om vrij van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende 90 dagen na aankoop, maar de software en de bijbehorende MATERIALEN WORDEN LICENTIE "ZOALS HET IS". ALLE GARANTIES VAN DE HAND (INCLUSIEF IMPLICIETE MARKZWARE GARANTIE verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel), WORDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE MATERIALEN EN BEPERKT TOT 90 DAGEN ALS DE MEDIA. HET ENIGE VERHAAL VOOR GARANTIEGEVAL ZAL HET ZIJN VERVANGING VAN DE MEDIA. . IN NO EVENT WILL MARKZWARE OR ITS DEVELOPERS, DIRECTORS, IN GEEN GEVAL ZAL Markzware OF de ontwikkelaars, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF FILIALEN AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE, incidentele of onrechtstreekse schade (INCLUSIEF SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE OF GEBRUIKERSINHOUD EN DERGELIJKE), OOK al dan niet voorzienbare, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF NETWERK OF bijbehorende materialen, ONGEACHT DE BASIS VAN DE CLAIM EN ZELFS ALS MARKZWARE OF EEN GEAUTORISEERDE MARKZWARE VERTEGENWOORDIGER IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

De Markzware aansprakelijkheid voor uw werkelijke schade voor enig reden wat ook en ongeacht de vorm van de actie, zal worden beperkt tot een maximum van $ 5 of het geld betaald voor de Software die de schade heeft veroorzaakt.

De bovenstaande beperkingen zullen niet van toepassing in geval van persoonlijke schade alleen WAAR EN VOOR ZOVER TOEPASSELIJK RECHT DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VEREIST, OMDAT SOMMIGE LANDEN NIET DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GARANTIES OF aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn de bovenvermelde beperkingen NIET VAN TOEPASSING IS.

6. Toestemming om gegevens te verzamelen en te gebruiken. ? U stemt ermee in en stemt ermee in dat Licentiegever en haar dochtermaatschappijen technische en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische en configuratiegegevens over uw computer-, systeem- en applicatiesoftware en hardware-elementen, die is verzameld met het oog op het vergemakkelijken van installatie, activering en updates van de Software, voor productondersteuning en andere diensten, indien van toepassing, met betrekking tot de Software, uw gebruik van Softwarefuncties en om naleving van de Voorwaarden van deze Licentieovereenkomst te controleren. Als u persoonlijke informatie opneemt, worden dergelijke persoonlijke gegevens automatisch doorgegeven aan de licentiegever en gebruikt zoals hierin beschreven. Alle door de Licentiegever verzamelde informatie is bedoeld als anonieme informatie die uw identiteit niet onthult of die persoonlijke informatie bevat en die niet aan derden wordt verkocht.

7. Algemeen.? Deze licentie zal worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, met uitzondering van die wetten die conflicten met de wet behandelen. Als een bepaling van deze licentie door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt gehouden, wordt die bepaling ten uitvoer gebracht voor zover dit is toegestaan ​​en blijven de overige bepalingen van deze licentie volledig van kracht en van kracht. De partijen zijn het erover eens dat het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) niet van toepassing is op deze overeenkomst of op geschillen of transacties die voortvloeien uit deze overeenkomst. Deze Overeenkomst zal (zonder rekening te houden met conflicten of rechtskeuzebeginselen) worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, zoals deze wordt toegepast op overeenkomsten tussen Californische ingezetenen die zijn aangegaan en moeten worden uitgevoerd binnen Californië, behalve zoals geregeld door federale wetgeving . Tenzij uitdrukkelijk afstand is gedaan door de Licentiegever schriftelijk voor het betreffende geval of in strijd met de lokale wetgeving, zouden de enige en exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan de rechtbanken van de nationale hoofdvestiging van de Licentiegever zijn (Orange County , Californië, VS). Beide partijen stemmen in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en komen overeen dat het proces kan worden betekend op de wijze zoals hierin wordt voorzien voor het geven van kennisgevingen of anderszins zoals toegestaan ​​door de staat of federale wetgeving van Californië.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. Als u een Amerikaan bent Overheid eindgebruiker, deze licentie van de Software verleent enkel "BEPERKTE RECHTEN", en het gebruik, bekendmaking en duplicatie zijn onderhevig aan Federal Acquisition Regulations, 52.227-7013 (c) (1) (ii). De Software en documentatie zijn volledig voor eigen rekening ontwikkeld en worden aangeboden als "Commerciële Computersoftware" of "beperkte computersoftware." Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid of een onderaannemer van de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen die zijn uiteengezet in alinea (c) (1) (ii) van de Rights in Technical Date en Computersoftware-clausules in DFARS 252.227-7013 of zoals uiteengezet in subparagraaf (c) (1) en (2) van de Beperkingen voor commerciële computerprogrammatuur bij FAR 52.227-19, indien van toepassing. De contractant / fabrikant is de licentiegever op de hieronder vermelde locatie.

8. Handelsmerk. De software kan worden geregeld door een handelsmerk or auteursrecht registered by Licensor with the U.S. Federal Government. geregistreerd door Licentiegever met de Amerikaanse federale overheid. No right, license, or interest to such trademark or copyright, including any Markzware trademark or copyright, is granted hereunder, and you agree that no such right, license, or interest shall be asserted by you with respect to such trademark or copyright. Geen enkel recht, licentie, of het belang om dergelijke handelsmerk of auteursrecht, met inbegrip van Markzware handelsmerk of auteursrecht, is gegarandeerd, en u gaat ermee akkoord dat dat recht niet, licentie, of rente wordt beweerd door u met betrekking tot dat handelsmerk of auteursrecht.

9. Kosten van Litigation.? Indien een beroep wordt ingesteld door een van beide partijen bij deze Licentieovereenkomst tegen de andere partij met betrekking tot het onderwerp hiervan, zal de winnende partij het recht te herstellen, naast eventuele andere verleende, redelijke advocaatkosten en kosten van rechtszaken opluchting.

10. Deelbaarheid.? Mocht enige bepaling van deze Licentieovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar door een bevoegde rechtbank wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed op de overige hierop betrekking hebbende voorwaarden hebben.

11. Geen afstand. ? Het falen van beide partijen om rechten af ​​te dwingen hierbij verleende of om actie te ondernemen tegen de andere partij in het geval van schending hieronder wordt niet geacht een verklaring van afstand door die partij als op latere handhaving van rechten of latere acties in geval van toekomstige inbreuken.

Deel het met je vrienden...Delen op Facebook
Facebook
Delen op LinkedIn
Linkedin
Tweet over dit op Twitter
Twitter
Deel op Reddit
reddit
Pin op Pinterest
Pinterest

Blijf verbonden!

ABONNEER