Printtraining / Printeducatie: de impact van print op de wereld


Printtraining / Printeducatie:
De impact van print op de wereld


Printtraining en printonderwijs

Printtraining en printonderwijs zijn essentieel voor studenten die rollen in een printworkflow gaan vervullen. Markzware biedt een Academisch programma Met kortingen en bronnen voor docenten die printlessen geven om printvaardigheden aan te leren.

Dit artikel presenteert informatie over de impact van print, printcommunicatie, printcultuur, printgeschiedenis, democratie door print en printoplossingen. Markzware verzamelde informatie over gerelateerde onderwerpen en deelt deze in dit artikel, zodat het gemakkelijk te lezen is:


Markzware geautoriseerde trainer

De impact van afdrukken

De drukpers introduceerde spelveranderingen impacts en vele voordelen voor de wereldbevolking. De pers versnelde het drukken van boeken en maakte efficiënte massaproductie mogelijk. De snelle, betaalbare toepassing van informatie op papier maakt snelle en brede distributie van schriftelijk materiaal.(1)


Gutenberg Printing Press bijgedragen aan Printing en Publishing

Drukpers van Johannes Gutenberg


Communicatie afdrukken

Vroege manuscripten werden geschreven in Latijns en gefocust op prachtige afbeeldingen en handmatige lay-outs. Nadat de pers was uitgevonden, werden boeken in het binnenland gedrukt talen en richtte zich aanvankelijk op tekst en argumentatie. Het gedrukte woord werd gestandaardiseerd talen, wat effectiever werd. Er werden termen en symbolen gegeven betekenissen, waarvan sommige internationaal erkend werden.(2) De analyse van symbolen, logo's en afbeeldingen ontwikkelde zich uiteindelijk tot een focus van culturele studie.(3)


Gutenburgbijbel met religieuze illustratie van Jezus Christus en engelen met tekst op pagina. Open boek op houten boekenstandaard.

Een gedrukte Bijbel, van de wereld meest gedrukte boek(4) met illustraties en tekst


Print Cultuur & Maatschappij

In zestig jaar tijd drukten de persen alle ‘klassieke’ kennis af, die cruciaal was voor de ontwikkeling van de wereld moderniserende samenlevingen. Sinds gedrukte boeken dat waren goedkoop, kennis werd meer beschikbaar. Met uniform kopieën van elk beschikbaar boek konden meer mensen erover praten, en de media brachten een verrassend grote verandering in de wereld teweeg sociaal leven van de massa.(2) 

Meer auteurs grepen de kans aan om hun gedachten en meningen schriftelijk te uiten.(1) Gelukkig hielp het drukproces de consistentie te behouden en auteurschap van informatie(2) en gedrukte cultuur geëvolueerd, gebaseerd op het geschreven woord.


Renaissanceperiode (Atheense kunstacademie, schilderij van Raphael. Mensen in renaissancekleding, verzamelen in een koepel met beeldhouwwerken.)

Het schilderij van de School van Athene door Raphael (Raffaello Sanzio da Urbino),
een kunstenaar die beroemd werd tijdens de Renaissance


Drukkunst en de renaissance (1300-1600)

Met de toegenomen beschikbaarheid van schriftelijke communicatie, meer mensen zouden kunnen leren lezen.(3) De daaropvolgende stijging van de alfabetiseringsgraad verdween onderwijs niveaus en vormt de basis voor de Renaissance. Afdrukken veranderde de manier waarop ideeën werden gedeeld kunst en literatuur gevorderd.(1)

Samen met het gedrukte woord verhoogde de print de verspreiding van afbeeldingen. De toevoeging van afbeeldingen maakte gedrukt materiaal aantrekkelijker en vereenvoudigde de visuele communicatie.(3)


"The Scientific Revolution & The Age of Enlightenment" in witte tekst op zwart boven afbeeldingen van Sir Isaac Newton en Benjamin Franklin, met hun namen eronder.

Sir Isaac Newton (links), een wiskundige, natuurkundige, astronoom,
alchemist, auteur en theoloog tijdens de Wetenschappelijke Revolutie, en
Benjamin Franklin (rechts), een uitvinder, uitgever, auteur, wetenschapper,
diplomaat, en een printer, zelf, tijdens het tijdperk van de Verlichting


Afdrukken, De wetenschappelijke revolutie (1543-1687), &
Het tijdperk van de verlichting (1685-1815)

Door gebruik te maken van de innovatieve pers van Gutenberg groeide een publiek dat een gemeenschap van voorheen geïsoleerde wetenschappers samenbracht. Deze groep kon eindelijk hun ontdekkingen communiceren, waardoor de Wetenschappelijke revolutie.

Wetenschappelijke werken zijn overgegaan van het gebruik van metaforen naar het gebruik van de wetenschappelijke methode(2) een proces om feiten vast te stellen door middel van objectieve tests en experimenten. Print zorgde voor meer wetenschappelijke bronnen en stelde wetenschappers in staat om te delen theorieën, wat leidt tot de Age of Enlightenment, welke gemoderniseerde Europese samenleving. (1)


"De industriële revolutie" in witte tekst op zwart over een oude krant en boek met illustraties en tekst op gedrukte pagina's over stoommachines

Gedrukte pagina's van een krant en boek over de stoommachine,
die tijdens de Industriële Revolutie in ontwikkeling was


Drukwerk en de industriële revolutie (1760-1840)

De communicatie veranderde drastisch toen de Industriële revolutie ging vooruit op de manier waarop mensen denkprocessen benaderden. Stoommachines begon gedrukte media op grotere afstand te leveren, deze verder te verspreiden en meer mensen aan te moedigen technologieën te bespreken en industrieën te laten groeien. Dit hielp het grotere publiek van kranten en tijdschriften om veel onderwerpen beter te begrijpen, inclusief voorheen ongrijpbare onderwerpen, zoals economie. (2)


Prent, Democratie, het tijdperk van de revolutie (1789-1848),
& De moderne tijd (1800-heden)

Afdrukken hielp daarbij kennis democratiseren, door toegang te bieden tot verschillende concepten. Er werd dus een grote hoeveelheid gedrukte pamfletten, afbeeldingen, boeken en tijdschriften geproduceerd. Deze printmaterialen wetenschappelijke, politieke en religieuze concepten verspreiden, als een lopend vuurtje, door de hele samenleving. Dit leidde tot de Age of Revolution en toonde aan dat massacommunicatie daartoe de macht had de publieke opinie beïnvloeden. (1)

Sociologen verspreiden informatie over democratie en burgerrechten. Politiek via de media groeide uit tot een pijler van de democratie en velen revoluties tegen dictators en vorsten plaatsvonden. Tijdens deze oorlogenwerden media gebruikt om mensen te instrueren en de geest op te vrolijken.(2)


Academisch Markzware-programma

Printoplossingen en het digitale tijdperk (1947-heden)

Democratiseer uw inhoud in het digitale tijdperk met Markzware producten voor printgebruikers, voor het bekijken, preflighten, exporteren en converteren van PDF- en desktop publishing-documenten. Docenten grafisch ontwerp en print, vraag naar onze Academic kortingen en kijk zeker eens naar de trainingsbronnen beschikbaar op de Markzware Academisch programma pagina.

Sluit u aan bij onze om het laatste branchegerelateerde nieuws over Markzware-afdrukoplossingen en meer te ontvangen verzendlijst en volg Markzware op LinkedInYouTube, Facebook, en andere sociale media websites.


Print Media Centr (PMC)-logo: gemeenschap en onderwijs. Leren. Deel. Erbij betrekken.

Help ons de vrijheid van inhoud te bevorderen en de printindustrie te ondersteunen door deel te nemen aan Internationale Printdag Met Afdrukken in heel Amerika op 25 oktober 2023, en gebruik deze hashtags op sociale media:

#IPD23
#PrintVerbindt

Bedankt! Hopelijk helpt dit artikel je te inspireren om je inhoud vrij te maken en je printkennis te delen!


bronnen

(1) “The Social Impact of the Printing Press”, op Brilliantio.com, Valerie Forgeard, oprichter/directeur van World Citizen Artists (WCA) en Wonderful Brand Ltd, update van 14 september 2023, https://brilliantio.com/ de-sociale-impact-van-de-drukpers/

(2) “Inleiding tot massacommunicatieles #19: EFFECTEN VAN GEDRUKTE MEDIA OP DE MAATSCHAPPIJ” door ZainBooks.com, 29 september 2023, https://www.zainbooks.com/books/mass-communication/introduction-to- mass-communication_19_effects-of-print-media-on-society.html

(3) “Printcultuur”, op wikipedia.org, update van 30 juli 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Print_culture

(4) “Frank and the Good Book” door Frank Romano, printexpert en curator bij het Museum of Printing (museumofprinting.org), 8 september 2023, https://whattheythink.com/video/116447-frank-good- boek/

(5) “Vijf psychologische voordelen van print”, Sarah Cowen, onafhankelijk typografisch ontwerper bij Lettica, 27 augustus 2021, https://www.lettica.co.uk/blog/five-psychological-benefits-of-print.html

(6) Voordelen en nadelen van gedrukte media, door AspiringYouths, weergave van 29 september 2023, https://aspiringyouths.com/advantages-disadvantages/print-media/

(7) “The Benefits of Print Media in a Digital World”, door Kimberlin Boyd van Encore Multimedia, 29 september 2023, https://www.encoremultimedia.com/buzz/benefits-print-media-digital-world

(8) “The Benefits of Print Media in the Digital Era”, Micro Printing Ltd., 10 mei 2023, https://www.microprinting.ca/the-benefits-of-print-media-in-the-digital -tijdperk/

(9) “Voordelen van gedrukte media”, door Kurt Effertz, Managing Partner bij People and Culture Benefits + Eigenaar bij Steamtown Blueprint + Mede-eigenaar bij Center City Print + Mede-eigenaar bij 119 Productions Inc., update van 27 maart 2023, https://www.centercityprint.com/benefits-of-print-media/


Printtraining / Printeducatie: de impact van print op de wereld

Gerelateerde artikelen

Blijf verbonden!

NIEUWSBRIEF
Sluiten